mars 2020

Vad är? / 2020 / mars
Vegetarian diet

Vad är antioxidanter?

Antioxidanter eller antioxidationsmedel är kemiska föreningar som motverkar oxidering. Oxidation är en kemisk reaktion som kan producera fria radikaler, som därigenom leder till kedjereaktioner som kan skada organismers celler. Antioxidanter som tioler eller askorbinsyra (C-vitamin) avslutar dessa kedjereaktioner. För att balansera oxidationstalet upprätthåller växter och...

Läs mer

Vad är en analys?

En analys är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes.Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller:...

Läs mer
Iron deficiency anemia blood film

Vad är anemi?

Anemi, eller blodbrist, definieras vanligen som en minskning i antalet röda blodkroppar eller mängden hemoglobin i blodet. Det kan även avse en nedsatt kapacitet hos blodet att bära syre. När anemi tillkommer långsamt är symptom ofta vaga och kan bland annat inbegripa: trötthet (fatigue), svaghet,...

Läs mer

Vad är Apple ID?

Ditt Apple-ID är det konto som du använder för att få åtkomst till Apples tjänster, till exempel App Store, Apple Music, iCloud, iMessage och. Prenumerera. -- Den här videon förklarar vad du ska göra om du glömt både ditt Apple ID och dess lösenord; hur...

Läs mer
Suryathon4

Vad är yoga?

Yoga är ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi och religion och var i äldre indisk tradition beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker....

Läs mer
Lingonuppköpare

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot...

Läs mer

Vad är zip code?

Ja som frågan lyder. Håller på att betalar en resa, men måste fylla i zip code. Vad är det? ? Svensk översättning av 'zip code'. engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. Zip-fil förlängning. Vad är det här? Allt om....

Läs mer
Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi edit

Vad är en algoritm?

En algoritm är, inom matematiken och datavetenskapen, ändlig uppsättning (mängd) otvetydiga instruktioner som efter exekvering löser ett problem. Algoritmen startar i ett givet tillstånd (starttillstånd) och når resultatet (sluttillstånd) inom ett ändligt antal steg. Varje steg måste var tydligt och precist definierat, på så sätt...

Läs mer

Vad är vat nummer?

Momsregistreringsnummer är ett unikt serienummer som i EU tilldelas alla som. I internationella sammanhang kallas det för VAT-nummer, där VAT är en. Ta reda på ditt vat-nummer (momsregistreringsnummer) på bara några få sekunder. använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra...

Läs mer
Wifi

Vad är wifi?

Wi-Fi, wifi eller wi-fi, är en teknik för trådlösa nätverk. Det är ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11. Syftet med wifi är att genom tester och efterföljande certifiering garantera att produkter fungerar...

Läs mer
171879main LimbFlareJan12 lg

Vad är värme?

Värme, eller värmemängd, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens, vilket postuleras i termodynamikens nollte huvudsats. Värme kan även ses som den energiöverföring som sker till ett system men som inte är i...

Läs mer

Vad är url?

Uniform Resource Locator (URL), på svenska kallat internetadress, är den teckensträng som identifierar en viss resurs på nätet, till exempel en internetsida: http://www.example.org/nyheter/dagens.html.Internetadressen är en del av infrastrukturen för World Wide Web. Tekniken skapades av Tim Berners-Lee och presenterades 1989. URL:en är konstruerad för att...

Läs mer

Vad är var?

Var eller pus är ett vit-gult eller gult sekret som bildas vid infektion. Var består till största delen av vita blodkroppar som absorberat främmande organismer. Vad är en infektion och vad är en inflammation? Det kan du läsa om här. Inflammation och infektion är två...

Läs mer
Vittadini - Tuberaceae

Vad är tryffel?

Tryffel är en beteckning som används för flera svamparter med underjordiska fruktkroppar tillhörande olika ordningar inom svampriket. Beteckningen är polyfyletisk och saknar taxonomiskt värde. Så kallade "äkta tryfflar" tillhör sporsäckssvamparna och hit hör de ätliga arterna inom familjen Tuberaceae, som stjärnhovstryffel och ädeltryfflarna i släktet...

Läs mer

Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatt och tidigare också förmögenhetsskatt. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxering och ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde, med viss eftersläpning....

Läs mer
BZP and TFMPP tablets

Vad är tjack?

Narkotika är bedövande eller stimulerande medel som påverkar centrala nervsystemet och kan ge beroende eller skador. Den medicinska termen narkotika innefattar endast sövande och smärtstillande medel – framförallt opioider som morfin och heroin. Inom juridiken syftar narkotika på de substanser som narkotikaklassats av de olika...

Läs mer

Vad är tjänstevikt?

Tjänstevikt, vikten (massan) hos ett körklart fordon inklusive 75 kg för förarens vikt, full tank drivmedel, kylvätska, spolarvätska och olja. För motorcyklar räknas inte föraren. Jämför totalvikt.Bil, traktor och motorredskap: "Tjänstevikt för en bil, traktor eller motorredskap är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt,...

Läs mer

Vad är ett substantiv?

Substantiv eller namnord är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar konkreta föremål och substanser, och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Ramsan ger förstås en förenklad bild av vad substantiv faktiskt är, därför att...

Läs mer

Vad är en syra?

En syra definieras vanligtvis som ett ämne som genom dissociation kan avge protoner (vätejoner). En syra har pH-värde lägre än 7. Många ämnen har förmågan att i större eller mindre utsträckning kunna avge protoner. Man delar in syror i olika grupper dels beroende på hur...

Läs mer

Vad är syssling?

Sysslingar, småkusiner, tremänningar eller nästkusiner är personer där en av den ena personens föräldrar är kusin till en av den andra personens föräldrar. Ordet "småkusin" används i finlandssvenskan, där syssling i stället syftar på småkusiners barn (fyrmänningar). I norra Norrland används även andrakusin, som i...

Läs mer

Vad är st läkare?

Specialiseringstjänstgöring (ST) är i Sverige en av Socialstyrelsen reglerad utbildning som legitimerade läkare och legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialistkompetenta inom ett visst medicinskt område. Efter fullgjord specialiseringstjänstgöring är det möjligt att ansöka om specialistbevis, vilket utfärdas av Socialstyrelsen. Därefter kallas läkaren för...

Läs mer

Vad är specialpedagogik?

Specialpedagogik är ett kunskaps- och forskningsområde som har sin grund i pedagogiken. Historiskt har specialpedagogisk forskning framför allt berört möjligheten att anpassa undervisningen för barn och vuxna i behov av särskilt stöd. Det finns idag ingen allmänt accepterad definition av vad specialpedagogik är....

Läs mer

Vad är streama?

Att titta på tv genom streaming/play-tjänster är ett alternativ. Här är en översikt av vad du kan titta på i de olika playtjänsterna. Det finns också en. Strömmande media (engelska: streaming) är uppspelande av ljud- och videofiler på. L: http://www. lltomcrm. e/vad-ar-crm/streaming-business/ (webbsida). C More finns...

Läs mer

Vad är smart tv?

Vad är smart-tv? Råd & Rön förklarar. 2015-11-30. Smart-tv framställs i reklamen som en otroligt mångsidig egenskap. Vi förklarar varför det egentligen bara är. Upptäck vad Smart TV är och vad du kan göra med Smart TV. Funderar du på att köpa en ny Smart TV?...

Läs mer

Vad är snapchat?

Snapchat är en fotodelnings- och multimediaapp för smartphones, lanserad 2011 och skapad av Evan Spiegel, Bobby Murphy och Reggie Brown när de var studenter på Stanford University. Användare kan ta bilder eller spela in videoklipp och sedan lägga på filter, stickers, text eller rita på...

Läs mer
Sarcoptes scabei 2

Vad är skabb?

Skabb är en smittsam hudsjukdom, kännetecknat av intensiv klåda och hudutslag/håravfall, som orsakas av ett ektoparasitiskt kvalster. Ordet skabb kommer från scabies som är latin för klåda. Sarcoptes scabiei är den parasit som infekterar människor och djur....

Läs mer

Vad är sis?

Larmen går kring tvångsvården av tonåringar på SiS-hem, statliga. har granskat SiS-vården. nu träder fem tjejer fram och berättar vad de. Hos oss kan aktörer ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar. sätter cookies,...

Läs mer

Vad är serum?

Ett serum är en gulaktig transparent vätska som blir resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodkroppar och koagulationsproteiner. Serum innehåller proteiner, bland annat antikroppar....

Läs mer
Cisco7600seriesrouter

Vad är en router?

En router är en nätverksutrustning som kan koppla samman flera datornätverk och förmedla datatrafik dem emellan. Exempelvis kan en router förmedla trafik mellan ett privat nätverk och en internetleverantörs nätverk....

Läs mer

Vad är serotonin?

Serotonin, 5-hydroxitryptamin (5-HT), är en signalsubstans som syntetiseras i kroppen från den essentiella aminosyran tryptofan genom enzymatiska reaktioner. Serotonin tillhör gruppen monoaminer, tillsammans med dopamin, noradrenalin och adrenalin. Monoaminer är en grupp signalsubstanser som bildas via likartade metabola syntesvägar, genom en särskild dekarboxyleringsreaktion....

Läs mer