mars 2020

Vad är? / 2020 / mars
Sage Instruments sphygmomanometer

Vad är ett normalt blodtryck?

Blodtryck är det cirkulerande blodets tryck på kärlväggarna. Värdet brukar anges som två tal åtskilda av snedstreck, till exempel 120/80 mmHg, där siffrorna utgör systoliskt respektive diastoliskt tryck:...

Läs mer
Boron R105

Vad är bor?

Bor (latin: borium) är ett halvmetalliskt grundämne med atomnummer 5 och den kemiska beteckningen B. Det rena grundämnet bor är en fast, svårsmält halvledare som bildar mycket hårda kristaller som är nära nog ogenomskinligt svartröda. Vid rumstemperatur är bor inte särskilt reaktivt. I naturen är...

Läs mer

Vad är bim?

Byggnadsinformationsmodeller (BIM) är en intelligent process för planering, projektering, konstruktion och förvaltning av byggnader och infrastruktur, baserad. BIM är ett uttryck som används flitigt i olika forumgrupper. När hade du BIM? Jag är i BIM+2. Och många fler uttryck. Men vad betyder då BIM? BIM handlar...

Läs mer
Winborg ättiksprit

Vad är ättika?

Ättika är en blandning av ättiksyra och vatten i olika koncentrationer som används i matlagning samt i hushållet för borttagning av kalkavlagringar av exempelvis kaffebryggare, diskmaskiner och vattenkokare. Eftersom ättiksyra är konserverande och håller bakterier och mögel borta brukas ättika vid olika sorters inläggningar. Ättika...

Läs mer
Portrait of Jupiter from Cassini

Vad är atmosfär?

Atmosfären (aerosfär) är gassiktet runt jorden; är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har tillräcklig med massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid. Vissa planeter består mestadels av olika gaser. Med atmosfär avses då bara...

Läs mer
EscherichiaColi NIAID

Vad är bakterier?

Bakterier (Bacteria) eubakterier (Eubacteria) är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller; de har dock ribosomer. Bakterier räknas till prokaryoterna som även inkluderar domänen arkéer. Bakterier är vanligtvis ett antal mikrometer långa och väger ett antal hundra femtogram. Bakterier kan ha ett varierande utseende,...

Läs mer
SquareMeterQuadrat

Vad är area?

Area är en storhet som beskriver utsträckningen av en tvådimensionell yta i planet. Arean hos en form kan mätas genom att jämföra den med en kvadrat av bestämd storlek. SI-enheten för area är kvadratmeter (m²). Inom matematiken är enhetskvadraten definierad till att ha arean 1....

Läs mer
Two Peak Flow Meters

Vad är astma?

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna, och gör det svårt att andas. Symtomen beror oftast på att luftflödet begränsas (luftvägsobstruktion), och dessa symtom går ofta tillbaka, antingen av sig självt eller efter läkemedelsbehandlingar. Obstruktionen beror på sammandragning av luftrörens muskler, samt svullnad och...

Läs mer

Vad är arbetsgivaravgift?

Arbetsgivaravgift är en form av beskattning som betalas av en arbetsgivare ovanpå den lön som betalas till en arbetstagare, normalt som ett procentuellt påslag att betalas in till skattemyndigheterna. Arbetsgivaravgifter kan, beroende på land, helt eller delvis vara en social avgift kopplad till socialförsäkringssystemet eller...

Läs mer
Vegetarian diet

Vad är antioxidanter?

Antioxidanter eller antioxidationsmedel är kemiska föreningar som motverkar oxidering. Oxidation är en kemisk reaktion som kan producera fria radikaler, som därigenom leder till kedjereaktioner som kan skada organismers celler. Antioxidanter som tioler eller askorbinsyra (C-vitamin) avslutar dessa kedjereaktioner. För att balansera oxidationstalet upprätthåller växter och...

Läs mer

Vad är en analys?

En analys är att dela upp exempelvis ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig. Motsatsen är syntes.Inom litteratur finns det flera olika typer av analys-/tolkningsmodeller:...

Läs mer
Iron deficiency anemia blood film

Vad är anemi?

Anemi, eller blodbrist, definieras vanligen som en minskning i antalet röda blodkroppar eller mängden hemoglobin i blodet. Det kan även avse en nedsatt kapacitet hos blodet att bära syre. När anemi tillkommer långsamt är symptom ofta vaga och kan bland annat inbegripa: trötthet (fatigue), svaghet,...

Läs mer

Vad är Apple ID?

Ditt Apple-ID är det konto som du använder för att få åtkomst till Apples tjänster, till exempel App Store, Apple Music, iCloud, iMessage och. Prenumerera. -- Den här videon förklarar vad du ska göra om du glömt både ditt Apple ID och dess lösenord; hur...

Läs mer
Suryathon4

Vad är yoga?

Yoga är ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi och religion och var i äldre indisk tradition beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker....

Läs mer
Lingonuppköpare

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot...

Läs mer

Vad är zip code?

Ja som frågan lyder. Håller på att betalar en resa, men måste fylla i zip code. Vad är det? ? Svensk översättning av 'zip code'. engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online. Zip-fil förlängning. Vad är det här? Allt om....

Läs mer
Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi edit

Vad är en algoritm?

En algoritm är, inom matematiken och datavetenskapen, ändlig uppsättning (mängd) otvetydiga instruktioner som efter exekvering löser ett problem. Algoritmen startar i ett givet tillstånd (starttillstånd) och når resultatet (sluttillstånd) inom ett ändligt antal steg. Varje steg måste var tydligt och precist definierat, på så sätt...

Läs mer

Vad är vat nummer?

Momsregistreringsnummer är ett unikt serienummer som i EU tilldelas alla som. I internationella sammanhang kallas det för VAT-nummer, där VAT är en. Ta reda på ditt vat-nummer (momsregistreringsnummer) på bara några få sekunder. använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra...

Läs mer
Wifi

Vad är wifi?

Wi-Fi, wifi eller wi-fi, är en teknik för trådlösa nätverk. Det är ursprungligen ett handelsnamn lanserat av branschorganisationen Wi-Fi Alliance för att beskriva teknik baserade på standarder i familjen IEEE 802.11. Syftet med wifi är att genom tester och efterföljande certifiering garantera att produkter fungerar...

Läs mer
171879main LimbFlareJan12 lg

Vad är värme?

Värme, eller värmemängd, är ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens, vilket postuleras i termodynamikens nollte huvudsats. Värme kan även ses som den energiöverföring som sker till ett system men som inte är i...

Läs mer

Vad är url?

Uniform Resource Locator (URL), på svenska kallat internetadress, är den teckensträng som identifierar en viss resurs på nätet, till exempel en internetsida: http://www.example.org/nyheter/dagens.html.Internetadressen är en del av infrastrukturen för World Wide Web. Tekniken skapades av Tim Berners-Lee och presenterades 1989. URL:en är konstruerad för att...

Läs mer

Vad är var?

Var eller pus är ett vit-gult eller gult sekret som bildas vid infektion. Var består till största delen av vita blodkroppar som absorberat främmande organismer. Vad är en infektion och vad är en inflammation? Det kan du läsa om här. Inflammation och infektion är två...

Läs mer
Vittadini - Tuberaceae

Vad är tryffel?

Tryffel är en beteckning som används för flera svamparter med underjordiska fruktkroppar tillhörande olika ordningar inom svampriket. Beteckningen är polyfyletisk och saknar taxonomiskt värde. Så kallade "äkta tryfflar" tillhör sporsäckssvamparna och hit hör de ätliga arterna inom familjen Tuberaceae, som stjärnhovstryffel och ädeltryfflarna i släktet...

Läs mer

Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärde är det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatt och tidigare också förmögenhetsskatt. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxering och ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde, med viss eftersläpning....

Läs mer
BZP and TFMPP tablets

Vad är tjack?

Narkotika är bedövande eller stimulerande medel som påverkar centrala nervsystemet och kan ge beroende eller skador. Den medicinska termen narkotika innefattar endast sövande och smärtstillande medel – framförallt opioider som morfin och heroin. Inom juridiken syftar narkotika på de substanser som narkotikaklassats av de olika...

Läs mer

Vad är tjänstevikt?

Tjänstevikt, vikten (massan) hos ett körklart fordon inklusive 75 kg för förarens vikt, full tank drivmedel, kylvätska, spolarvätska och olja. För motorcyklar räknas inte föraren. Jämför totalvikt.Bil, traktor och motorredskap: "Tjänstevikt för en bil, traktor eller motorredskap är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt,...

Läs mer

Vad är ett substantiv?

Substantiv eller namnord är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar konkreta föremål och substanser, och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Ramsan ger förstås en förenklad bild av vad substantiv faktiskt är, därför att...

Läs mer