januari 2020

Vad är? / 2020 / januari
Great Game cartoon from 1878

Vad är klockan i afghanistan?

Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan, persiska: جمهوری اسلامی افغانستان; pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت, är ett land i södra Asien. Afghanistan räknas till Centralasien. Landet är bergigt och saknar kust. Det gränsar till Pakistan i söder och öster, Iran i väst, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan...

Läs mer
Atlas from boston dynamics

Vad är ai?

Artificiell intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som uppvisas av människor och andra djur. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende. De flesta AI-forskare och AI-läroböcker...

Läs mer

Vad är adverb?

Adverb är enligt traditionell grammatik en ordklass, som ifrågasätts i modern grammatisk forskning på grund av sin oenhetlighet. Ordklassen adverb är svår att upprätthålla i grammatisk analys eftersom adverb knappast kan avgränsas med något av de vanliga kriterierna på en ordklass. Trots de grammatikteoretiska svårigheterna...

Läs mer
Stormclouds

Vad är det för väder?

Väder är tillståndet eller en växling i tillstånd i en atmosfär vid ett givet tillfälle eller under en kortare tidsrymd. Speciellt avses de tillstånd som påverkar människor och andra levande organismer. Exempel på sådana tillstånd är temperatur, nederbörd, vind och åska. Exempel på väder i meningen...

Läs mer
Stormclouds

Vad är vädret?

Väder är tillståndet eller en växling i tillstånd i en atmosfär vid ett givet tillfälle eller under en kortare tidsrymd. Speciellt avses de tillstånd som påverkar människor och andra levande organismer. Exempel på sådana tillstånd är temperatur, nederbörd, vind och åska. Exempel på väder i meningen...

Läs mer
AdBlue retail containers

Vad är adblue?

Adblue, formellt AdBlue, är produktnamnet på en vätska innehållande vatten och urea (urinämne, karbamid) som allt oftare används till moderna dieselmotorer för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider till de allt lägre nivåer som dikteras i lagkraven för utsläpp från fordon och motorer. Trots sitt...

Läs mer
Ford model t 1919 d053 starter and generator units

Vad är teknik?

Teknik, från grekiska téchnē (τέχνη) som betyder "konst", "skicklighet" eller "hantverk", är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening.[källa behövs] Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär...

Läs mer
Michelle Bachelet with sash

Vad är socialism?

Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem. En ofta framhävd grundsats är att kollektivets bästa är individens bästa. Denna definition, fastän vanlig i den dagliga...

Läs mer

Vad är spänning?

Spänningen är skillnaden i laddning mellan pluspol och minuspol. Det kan. Spänning mäts i volt (V). Test. illustrerad vetenskap: Vad vet du om ström? Det här är första delen i vår kurs om grundläggande ellära. I detta avsnitt pratar vi om spänning, ström och resistans. Vi...

Läs mer

Vad är synonymer?

Synonym, även synonymi, är en retorisk figur eller stilfigur som används för att ersätta ett redan nämnt ord, med samma betydelse eller ett relativt liktydigt. Företeelsen kallas vanligen synonym i svenska skolan och används för att få ett mer varierat språk. Synonymi tillhör semantiska relationer...

Läs mer

Vad är reaktionssträckan?

Hur lång är reaktionssträckan om jag kör i 100 km/h och har en reaktionstid på 1 sekund? För att enkelt räkna ut den ungefärliga reaktionssträckan, stryk nollan i. Stoppsträcka, reaktionssträcka och bromssträcka (Körkortonline. e). Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline. e...

Läs mer
Besöka sociala nätverksplatser

Vad är sociala medier?

Sociala medier betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med användargenererat innehåll. Sociala medier kan innefatta Internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar, vloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Sociala medier som teknik är...

Läs mer

Vad är roaming?

Roaming innebär inom mobiltelefoni att en användare kopplas, oftast automatiskt, från en teleoperatörs nät till en annans. Begreppet ska inte förväxlas med hand-off/hand-over, som används då mobiltelefonsystemet kopplar över från en radiobasstation (radiomast) till en annan, utan avbrott av pågående samtal....

Läs mer

Vad är postnummer?

Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering. I de flesta europeiska länder skrivs postadressen i ordningen landskod–postnummer–postort, medan de i engelskspråkiga länder vanligen skrivs i ordningen postort–postnummer. Hongkong använder inte postnummer. Hittills (2006) finns postnummersystem...

Läs mer

Vad är pk?

Politisk korrekthet, alternativt PK, är en nedsättande beteckning på en. oräddhet inför att ignorera vad som anses vara den politiska korrekthetens restriktioner. pk. betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. PK(INR) värdet fås fram på laboratoriet genom att dela patientens koagulationstid med...

Läs mer
Pi-unrolled-720

Vad är pi?

Talet π (pi), även kallat Arkimedes konstant och Ludolphs tal, är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter. Dess värde är knappt 3,1416 men då talet är irrationellt kan det aldrig skrivas ut exakt med siffror. Beteckningen π infördes troligen...

Läs mer

Vad är parlamentarism?

Parlamentarism är ett statsskick där en regering är beroende av ett stöd ifrån ett parlament. Parlamentarism kan förekomma i konstitutionella monarkier och i republiker, och räknas ofta som en nödvändighet för ett demokratiskt statsskick. Ett annat demokratiskt statsskick är alltså presidentialism....

Läs mer
2013 Stockholm Pride - 029

Vad är pansexuell?

Pansexualitet är en sexuell läggning där personen känner emotionell/sexuell dragning till personer oberoende på biologiskt kön eller könsidentitet. Pansexualitet kan anses som en egen sexuell läggning, i liknelse med bisexualitet i en bredare form, där det beskrivs som att intresset ligger i "personligheten och inte...

Läs mer

Vad är oumph?

Oumph är ett nytt smarrigt alternativ till kött Här är fem anledningar till varför DU borde testa det. Vad är oumph som alla snackar om just nu? Sojaprodukterna tzay och oumph. låg båda över 1000 kr/kg protein. Jämfört med ekologisk nötfärs och färdiga köttbullar hade alla...

Läs mer

Vad är oskuld?

Ordet oskuld, som innebär att ’vara oskyldig’ eller ’sakna livserfarenhet’, används ofta som benämning på en person som inte haft sexuellt umgänge med en annan person. Sexuell oskuld hos en pojke eller man kallas svendom; motsvarande hos flicka eller kvinna är mödom eller jungfrudom....

Läs mer

Vad är omsättning?

Med omsättning avses ett företags eller en organisations totala försäljning under en viss tidsperiod, vanligen per år. Notera att omsättning inte är samma sak som vinst då utgifter ej räknas bort från omsättningen. Omsättningen uttrycks vanligtvis i en valuta, men kan också anges i enheter,...

Läs mer

Vad är onedrive?

Utbildning: Med Microsoft OneDrive kan du lagra dina personliga foton, filer och mappar på en enda plats och komma åt dem när som helst, var som helst. OneDrive är Microsofts verktyg för lagring av filer och dokument i molnet. Läs svar på några vanliga frågor...

Läs mer
Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple

Vad är nationalism?

Nationalism är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Den som bekänner sig till nationalismen benämns nationalist....

Läs mer

Vad är mens?

Mensen kommer en gång i månaden och du blöder i ungefär tre till sex dagar. Men det kan variera från gång till gång och från person till person. Vad händer i. Mens är den blödning från livmodern som kommer ungefär en gång i månaden från...

Läs mer

Vad är en motion?

Vad är en motion och hur skriva motion? Alla våra. I denna film får du en intro till hur det går till när en vill skriva en så kallad motion. Läs mer. En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person...

Läs mer
442px - London Lead Image

Vad är klockan i london?

London är huvudstad i Storbritannien och i riksdelen England. London grundades under namnet Londinium som huvudstad i den romerska provinsen Britannia, för vilken den också utgjorde hamnstad vid floden Themsen. Staden genomkorsas av Themsen, som rinner genom staden och delar den i nord-sydlig riktning, även...

Läs mer

Vad är kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Kollektivavtal nås i regel genom kollektiva förhandlingar....

Läs mer

Vad är landsting?

Alla kommuner ingår automatiskt i länens landsting, med undantag av Gotland. Vad gäller organisationen markerades landstingens karaktär av modernt. Landstingen och regionerna sköter sådant som är så pass dyrt att större områden måste samarbeta om det. Landstingen sköter till exempel sjukvården. Landskapens högsta beslutande organ...

Läs mer
Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple

Vad är liberalism?

Liberalism är en politisk ideologi med individens frihet som grundläggande värde. Exakt betydelse varierar med tidsepok och världsdel. Liberalism förknippas dock allmänt med individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, religionsfrihet, jämlikhet, demokrati, och ett fritt näringsliv med marknadsekonomi....

Läs mer