januari 2020

Vad är? / 2020 / januari

Vad är kredit?

Kredit innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma (penningkredit) eller fungibla varor (varukredit) på viss tid. Lån, avbetalningsköp och uppskov med betalning är exempel på olika slags krediter. Kredittagaren återbetalar vid penningkrediter kreditens nominella belopp, och vid varukrediter varornas värde i pengar eller motsvarande...

Läs mer
MouseChromosomeTerritoriesBMC Cell Biol6-44Fig2e

Vad är kromosomer?

Kromosomer är mikroskopiskt synliga färgbara strukturer i en cell, som framträder vid celldelningen, mitosen. Mellan celldelningarna luckras kromosomerna upp och syns som ett diffust nätverk i cellkärnan och de enskilda kromosomerna kan inte längre urskiljas. En kromosom innehåller en lång tråd av DNA i vilken hela...

Läs mer

Vad är kondition?

Med kondition brukar man mena kroppens förmåga att utföra ett långvarigt, submaximalt arbete. Det kallas även aerob uthållighet eller syreupptagningsförmåga eftersom konditionen är ett mått på hur man kan tillgodogöra sig det syre man andas in. Syreupptagningsförmåga, mäts vanligtvis i enheten ml /, det vill...

Läs mer

Vad är kortison?

Kortison kallas det inaktiva steroidhormon som bildas i lever och njurar från kortisol. Kortison har ingen direkt verkan på kroppens vävnader, utan omvandlas till glukokortikoiden kortisol, som är det hormon som utövar effekt....

Läs mer
Climatediagram-metric-english-Lund-Sweden-1961-1990

Vad är klimat?

Med klimat menas de genomsnittliga fysiska förhållandena i atmosfären, temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element på en given ort eller region över längre tidsperioder. Det är dock inte enbart glidande medelvärden som studeras, utan även variansen av dessa samt...

Läs mer
Chemicals in flasks

Vad är kemi?

Kemi är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner. Kemin undersöker olika typer av atomer, joner, molekyler, kristaller och andra tillstånd av materia, antingen för sig eller i kombination, vilka involverar...

Läs mer
Otto Hahn und Lise Meitner

Vad är kärnkraft?

Kärnkraft eller atomkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor eller genom att slå ihop lätta atomkärnor. Ordet förekommer i svenska media först 1968....

Läs mer

Vad är kasam?

han sig då frågan. Vad gör att människor förblir psykiskt friska? Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky. Vad ger dig en känsla...

Läs mer
InsulinHexamer

Vad är insulin?

Insulin är ett blodsockerreglerande peptidhormon som utsöndras som svar på förhöjda nivåer av glukos i blodet. Utsöndringen stimuleras också av förhöjd aminosyrakoncentration i blodet. Utsöndringen ökar därmed exempelvis vid måltid. Ökad aktivitet i sympatiska nervsystemet hämmar utsöndringen av insulin, och parasympatiska nervsystemet stimulerar insulinutsöndringen. Insulinets...

Läs mer

Vad är karma?

Karma är ett centralt begrepp inom österländsk religion och filosofi. I filosofiskt/religiöst hänseende syftar karma till en så kallad lag om orsak och verkan. När en varelse agerar med tankar, känslor och handlingar lämnas ett spår både på omgivningen och i den egna organismen. Avtrycket...

Läs mer
Mall culture jakarta01

Vad är globalisering?

Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att världens länder knyts närmare varandra. I allmänt språkbruk har Globalisering kommit att syfta på den ekonomiska integrationen mellan olika nationella ekonomier....

Läs mer
Heartfailure

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt, ofta använt för att benämna kronisk hjärtsvikt, innebär att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt för att upprätthålla blodflödet och för att möta kroppens behov. Symtom på hjärtsvikt är vanligen andfåddhet, kraftig trötthet, och bensvullnad. Andfåddheten förvärras oftast av fysisk aktivitet, då man ligger ner,...

Läs mer

Vad är identitet?

En genomgång (8:32 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om identitet (vad är det och hur formas det)? Här behandlas bl. . Man skapar sin identitet genom att förhålla sig till sin omvärld. Hjälpen man får på BUP ser olika ut beroende på vad...

Läs mer

Vad är filosofi?

Filosofi, från grekiskans philosophía (φιλοσοφία), "vän till visdom", är en intellektuell disciplin som kritiskt studerar de mest grundläggande frågorna. "Finns det någon verklighet utanför mina tankar?", "Vad är kunskap?", "Vad är sanning?", "Vad gör en handling värdefull?", "Har människor och djur värde och är de...

Läs mer

Vad är frekvens?

Frekvens är en storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall. För att beräkna frekvensen fixerar man ett tidsintervall, räknar antalet förekomster av händelsen och dividerar detta antal med längden av tidsintervallet. Resultatet anges i enheten hertz (Hz) efter den tyske fysikern Heinrich Rudolf...

Läs mer

Vad är fiberhusk?

Fiberhusk är en produkt som består av malda skal från psylliumfrön. Fröskalens stora fördel är att de kan användas för att ersätta vetemjöl och gluten i bakning. Vad är Fiberhusk? FiberHusk innehåller 100% pulveriserat psylliumfröskal. Det har visat sig att de gelébildande fibrerna i psyllium...

Läs mer
GLO1 Homo sapiens small fast

Vad är enzymer?

Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter. Nästan alla processer inom den biologiska cellen behöver enzymer för att fortgå...

Läs mer
Red sea coral reef

Vad är ekosystem?

Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i...

Läs mer

Vad är ebola?

Ebola kallas också blödarfeber. Sjukdomen orsakas av ett virus som finns på vissa håll söder om Sahara. Ebola kan vara livshotande men är. Vad är ebola? Ebola är en mycket smittsam och dödlig sjukdom som enligt Läkare utan gränser dödat över 10 000 människor. Ebola,...

Läs mer
DyslexicVision

Vad är dyslexi?

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner som hindrar automatisering av ordavkodningen. Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå. Dyslexi omfattar vidare inte läshinder som orsakas...

Läs mer
Alzheimer's disease brain comparison

Vad är demens?

Demens är ett syndrom som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan medvetandesänkning. Demens innebär en kognitiv reduktion som är så allvarlig att det innebär en påtaglig eller invalidiserande oförmåga....

Läs mer

Vad är cookies?

En webbkaka, kakfil eller kaka, vanligen betecknad cookie, är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakans innehåll skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens...

Läs mer
Body images for obesity

Vad är bmi?

Kroppsmasseindex eller BMI är ett mått för en persons eventuella över- eller undervikt. bariatrin relationen för vuxna mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt i kilogram dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat. BMI mäter fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Barns kroppsmasseindex bedöms...

Läs mer
Sage Instruments sphygmomanometer

Vad är blodtryck?

Blodtryck är det cirkulerande blodets tryck på kärlväggarna. Värdet brukar anges som två tal åtskilda av snedstreck, till exempel 120/80 mmHg, där siffrorna utgör systoliskt respektive diastoliskt tryck:...

Läs mer
Sexual scene on pompeian mural 2

Vad är bisexuell?

Bisexualitet är en sexuell läggning där personen i fråga känner sexuell och emotionell dragning till både män och kvinnor,. Pansexualitet, däremot innebär att man är attraherad av personen, oavsett kön. Är man bisexuell kan attraktionen till män respektive kvinnor kännas olika. Historiskt har bisexualitet...

Läs mer

Vad är blancolån?

Ett blancolån är ett lån utan säkerhet. Blancolån har därför vanligen en högre ränta än lån med säkerhet, till exempel fordonslån. I Sverige är det vanligt med blancolån i spannet 5 000 - 500 000 och med ett räntespann från 3 % till 22 %,...

Läs mer
Biogasverket skelleftea

Vad är biobränsle?

Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av biomassa, det vill säga organismer som bildades och slutade leva för en kort tid sedan. Energin i biobränslena kallas bioenergi och är kemisk lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes. De...

Läs mer
Stora Kopparberg 1288

Vad är aktier?

En aktie är en andel i ett aktiebolag, som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital. En aktie är i grunden en rätt till bolagets tillgångar och resultat sedan bolagets fordringsägare fått sitt....

Läs mer
Apple TV 2nd Generation

Vad är Apple TV?

Apple TV är en mediaspelare från Apple som gör det möjligt att strömma digitala mediafiler från t.ex. YouTube, Netflix, iTunes och iCloud till en HDTV....

Läs mer
Great Game cartoon from 1878

Vad är klockan i afghanistan?

Afghanistan, formellt Islamiska republiken Afghanistan, persiska: جمهوری اسلامی افغانستان; pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت, är ett land i södra Asien. Afghanistan räknas till Centralasien. Landet är bergigt och saknar kust. Det gränsar till Pakistan i söder och öster, Iran i väst, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan...

Läs mer