december 2019

Vad är? / 2019 / december

Vad är cellandning?

Cellandning kan syfta på två närliggande begrepp. Ofta menar man all biologisk förbränning och energiutvinning. Rent vetenskapligt är cellandningen det sista steget i energiutvinningen, även kallad elektronkedjan. En synonym till cellandning är inre andning....

Läs mer
Tumor Mesothelioma2 legend

Vad är cancer?

Cancer är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning som får förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen. De vanligaste cancertumörerna är av typen carcinom. Det finns även cancertyper som inte ger upphov till någon fast tumör, exempelvis...

Läs mer

Vad är c o?

Om det är avgift man tar ut hur sätts den och vad ingår i en marknadsmässig avgift. Med Co-Living menas nog stadigvarande bostad. CO eller Có kan syfta på: CO. en kemisk förening, se kolmonoxid; CO. landskod för Colombia; CO. ett PC-spel, se Conquer; CO....

Läs mer

Vad är borderline?

Borderline personlighetsstörning, även kallat emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS), är en personlighetsstörning, som kan kännetecknas av exempelvis instabila relationer, känslomässig labilitet, tomhetskänslor, obefogad ilska och självmordsförsök. I DSM-5 används termen borderline personlighetssyndrom medan ICD-10 kallar tillståndet emotionellt instabil personlighetsstörning. I informellt bruk används termen borderline. Det...

Läs mer

Vad är airbnb?

Airbnb är en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende. Företagsidén har sin utgångspunkt i delningsekonomins principer, där privatpersoner står som både leverantör och kund. Hemsidan innehåller mer än 500 000 privata boenden i 192 länder och 33 000 städer. Från starten i augusti 2008 till...

Läs mer

Vad är bcaa?

De flesta som tränar styrketräning har säkerligen hört talas om både BCAA och EAA. Vad det är och vad det ger för effekt på muskelsyntes är. BCAA är ett av de bästa kosttillskotten du kan använda när det kommer till muskeltillväxt, fettförbränning och uthållighet. Läs...

Läs mer

Vad är välfärd?

Välfärd är en samlande benämning på människors levnadsförhållanden, och bygger på en redogörelse för deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc. I den ekonomiska forskningen avses med välfärd oftast individens samlade ekonomiska resurser.. Allmän välfärd innebär att alla i samhället har en grundläggande nivå av till...

Läs mer

Vad är riktigt om utskjutande last?

Regler om hur mycket lasten får skjuta ut och hur den ska markeras. Exempel med bilder. Även regler för bogsering och släpvagn. Körkortskolan. e : Körkortsteori: Läs om regler för bilens last, utskjutande last och . Du får inte ta med fler passagerare än vad...

Läs mer
Five Presidents 2009

Vad är politik?

Politik betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet, och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Å ena sidan menas makthavares principer och målsättningar, å andra sidan menas de...

Läs mer

Vad är pm?

Vad är ett pm? Ordet pm är en förkortning av latinets promemoria, "för minnet". I likhet med den vetenskapliga uppsatsen bör pm:t vara sakligt grundat och ta. PM. ett kortfattat dokument, se Promemoria; PM. i vissa språk och länder för att . se Post meridiem;...

Läs mer

Vad är mitt postnummer?

Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering. I de flesta europeiska länder skrivs postadressen i ordningen landskod–postnummer–postort, medan de i engelskspråkiga länder vanligen skrivs i ordningen postort–postnummer. Hongkong använder inte postnummer. Hittills (2006) finns postnummersystem...

Läs mer

Vad är ett pm?

I den här videon berättar jag vad ett PM är och hur man skriver ett PM. Videon riktar sig till de som läser svenska 3. PM. ett kortfattat dokument, se Promemoria; PM. i vissa språk och länder för att . se Post meridiem; PM. från...

Läs mer

Vad är ME?

ME/CFS är något som kan drabba alla och kan vara svårt att veta hur man blir av med. Några vanliga sympton är långvarig trötthet, ledsmärta och svullna. Personer i alla åldrar kan få ME men det är oklart vad som orsakar sjukdomen. I en stor...

Läs mer

Vad är ms?

Vad är det egentligen som händer i kroppen och varför kan man inte bota sjukdomen? Och varför drabbar MS nästan bara unga människor och hur kommer det. Här har vi samlat en mängd information som kan vara relevant för dig som nyss har fått MS,...

Läs mer

Vad är lean?

Lean är en ideologi som går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar. Lean har sitt ursprung i Toyotas utvecklingsstrategi inom Toyota Production System (TPS) men har senare blivit avknoppat av flera andra organisationer...

Läs mer

Vad är LSS?

Stöd enligt LSS kan till exempel handla om att behöva hjälp för att kunna kommunicera med andra, hjälp att förstå och ta in information, eller stöd i form av. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS. I LSS beskrivs vilka personer som omfattas...

Läs mer

Vad är kontonummer?

Kan jag få mitt personnummer som kontonummer. Du som idag har personnummer som kontonummer påverkas inte utan du kan fortsätta. Vad är det? Detta ger ett kontonummer bestående av elva siffror, och detta förekommer hos samtliga banker i det svenska clearingsystemet utom i Svenska Handelsbanken....

Läs mer
Classical-Definition-of-Kno2

Vad är kunskap?

Kunskap eller lärdom är inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer, exempelvis faktauppgifter om skeenden och sakförhållanden, tillvägagångssätt, regler, samband, begreppsdefinitioner, innovationer, orsaksförhållanden, förklaringsmodeller och prediktionsmodeller. En person kan förvärva kunskap genom att memorera och internalisera information som andra har kommunicerat,...

Läs mer
Sven Wollter

Vad är kommunism?

Kommunism är en grupp närbesläktade idéer om att produktionsmedlen i ett samhälle är gemensamt ägda. Inom marxismen är det också benämningen på det tillstånd i samhällsutvecklingen där klasserna och staten upplösts och produktionsresultatet fördelas åt alla efter behov. Enligt marxismen har historien behövt gå igenom...

Läs mer

Vad är KIK?

Hur mycket används Kik av barn- och ungdomar i olika åldrar och vad gör de där? Här kan du som vuxen ta del av en snabbguide om Kik. Avslutningsvis får du. Kik är en populär meddelandeapp för smarta mobiler som har cirka 300 miljoner användare. Den...

Läs mer
Serena Williams Roland Garros 2007

Vad är kommunikation?

Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via...

Läs mer

Vad är högt blodtryck?

Hypertoni, hypertension eller högt blodtryck, är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för hjärtat och ökar risken för många följdsjukdomar, framförallt stroke (slaganfall), hjärtsvikt och njursvikt men även artärsjukdomar såsom aneurysm och perifer arteriell sjukdom....

Läs mer

Vad är IBS?

Här ger vi svar på de vanligaste frågorna kring IBS. om allt från symtom och diagnos till behandling, medicin och vilken mat du ska äta och vad. Vad är IBS? IBS är en funktionell mag- och tarmstörning. Det innebär att störningen inte kan visas med...

Läs mer

Vad är HVB hem?

Ett hem för vård eller boende, i dagligt tal HVB-hem, är ett slags institution i. från övriga HVB genom att de har särskilda befogenheter vad gäller tvångsmedel. När jag för första gången hörde ordet HVB-hem hade jag ingen aning om vad detta var för något....

Läs mer

Vad är genus?

Genus kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet. Det innefattar de uppfattningar och föreställningar om vad som är. Vi främjar hållbara villkor för forskning och utbildning genom kunskap om genus och andra kritiska perspektiv. du att vi använder kakor....

Läs mer

Vad är fiber?

Bredband är ett samlingsnamn för att med olika tekniker, med hög hastighet, överföra data. Ett snabbt bredband gör att du kan ansluta datorer, TV-apparater. Fiber är det framtidssäkra sättet att få tillgång till tv, telefoni och bredband. Det är driftsäkert och har obegränsad kapacitet av...

Läs mer